Paleontološka zbirka

Vuk (Canis lupus) – desna donja čeljust
gornji pleistocen, oko 100 000. godine prije Krista, jama Vrtare male, Dramalj, dužina 15,5 cm, inv. br. 325

 

Paleontološka zbirka sadrži fosilne nalaze životinja iz geološkog razdoblja kvartara.

Svi predmeti potječu s lokaliteta jame Vrtare male u Dramlju pokraj Crikvenice. Zbirka sadrži kosti i zube sljedećih sisavaca: slon, nosorog, pragovedo/bizon, konj, jelen, špiljski medvjed, medvjed, vuk, hijena, divokoza, divlja svinja, zec te brojne vrste ptica. Sve životinjske vrste datirane su u razdoblje gornjeg pleistocena, a na temelju njih može se rekonstruirati paleookoliš i klimatske promjene na ovim prostorima u geološkoj prošlosti. Posebnost paleontološke zbirke su skeletni ostaci špiljskih lavova koji pripadaju u najcjelovitije i najveće sačuvane jedinke ove vrste u Hrvatskoj.