Publikacije

Muzej Grada Crikvenice svoju djelatnost ostvaruje i izdavanjem različitih publikacija.

Osim izdanja koja prate izložbu, muzej publicira i izdanja nevezana direktno uz muzejsku građu i izložbe, ali zato tematikom bliska znanstvenim disciplinama iz čijih istraživanja crpi saznanja o građi koju čuva i obrađuje. Na ovaj način muzej, u suradnji s drugim muzejskim i znanstvenim ustanovama, nastoji objavljivati rezultate novijih istraživanja koja su značajna za proučavanje prošlosti Hrvatskog primorja.