30. Lipanj 2017 - 26. Siječanj 2018

Slana 1930. - 1941.

Izložba povijesne tematike posjetiteljima predstavlja djelovanje ratne mornarice Kraljevine Jugoslavije na području Selca. U uvalu Slana mornarica dolazi nakon premještaja sa Sušaka te ovdje postupno gradi sve potrebne objekte za smještaj komande koja je ustrojena tijekom 1930. godine pod nazivom Pomorska odbrana Selce. Bila je to jedina mornarička komanda na sjevernom Jadranu.

Na izložbi su predstavljeni dolasci eskadre kraljevske mornarice tijekom ljetnih vježbi o čemu svjedoče brojne fotografije selačkog porta s brodovljem i podmornicama. Zanimljivi su i dolasci engleske flote u Vinodolski kanal, kao što je posjet nosača aviona HMS Glorious tijekom 1930-ih.

Osim priče o kraljevskoj ratnoj mornarici na izložbi su prikazane društvene, političke i gospodarske prilike u Selcu između dva svjetska rata. U Selcu djeluju brojna društva, osnivaju se dječji domovi i oporavilišta, stvaraju se važni infrastrukturalni pomaci - gradnja vodovoda, elektrifikacija, uređenje današnje magistrale, proširenje kupališta i plaža, gradnja vila i pansiona. Iako značenjem marginalan, politički život međuratnog Selca odražava previranja na državnoj razini. S njim je dijelom povezan i boravak kraljevske obitelji Karađorđević u mjestu.

Izložba kronološki prati sva značajnija događanja u Selcu do proljeća 1941. kada dolazi do raspada Kraljevine Jugoslavije, talijanske okupacije i proglašenja nove države. U kratkotrajnom Travanjskom ratu uništena je pomorska baza u Slanoj.