20. Lipanj 2013 - 15. Rujan 2013

Izložba Hartuline zi Crkvenice

U muzeju ste ovo ljeto mogli pogledati zanimljivu izložbu starih razglednica Crikvenice koja je bila postavljena povodom obilježavanja 125 godina turizma u našemu gradu.