Istraživanja

Iako muzeji nisu primarno znanstvene ustanove u djelokrug njihovog rada vrlo često pripadaju znanstveni projekti i istraživanja, koji su povezani sa znanstvenim disciplinama iz područja iz kojih se prikuplja muzejska građa.

Muzej Grada Crikvenice provodi arheološka i paleontološka istraživanja nalazišta na prostoru Crikvenice i okolice. Riječ je većinom o istraživanjima koja se provode kontinuirano od osnutka muzeja u suradnji s drugim muzejskim i znanstvenim ustanovama, a njihova primarna zadaća je istražiti prošlost, znanstveno ju valorizirati i predstaviti javnosti kroz rad muzeja